Regionerne bør bevares

Læserbrev af Lars Mogensen, regionsrådskandidat for Enhedslisten, Granly Allé 29, Esbjerg V.

Dansk Folkeparti er sædvanen tro ude med en masse mere eller mindre fantasifulde og skræmmende forslag denne sommer. Et af dem handler om regionernes fremtid, hvor DF ønsker regionerne nedlagt og sygehusene styret af professionelle bestyrelser.

Lad mig slå fast, at Enhedslisten var imod strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt, og kommunerne blev slået sammen til storkommuner. Dansk Folkeparti var derimod et af partierne, der var med i forliget om strukturreformen og dermed oprettelsen af regionerne.

Regionerne er ikke en perfekt konstruktion, og nedlæggelsen af amterne har bl.a. medført omfattende omlægninger og nedlæggelse af små og mellemstore sygehuse. Dette viser os, at en øget centralisering skaber større afstand mellem borgere og de offentlige tilbud, og en forringelse af velfærden i yderområderne. Derfor vil Enhedslisten ikke være med til yderligere centralisering på sundhedsområdet.

Vi lægger ikke skjul på, at der er problemer i sundhedsvæsenet i dag. Men vi ser regionernes manglende frihed til selv at prioritere økonomien, de stramme krav fra regeringen samt de tåbelige 2 procent-effektiviseringskrav som de største udfordringer for at skabe et trygt, sikkert og demokratisk sundhedsvæsen med lige adgang for alle. Centrale, professionelle bestyrelser skal ikke bestemme over noget så vigtigt som vores fælles sundhed.