1 mod 40 – Enhedslisten siger nej til budgettet i Region Syddanmark

I sidste uge skrev samtlige partier i regionsrådet under på et budgetforlig. Enhedslisten (EL) ville først tage en grundig diskussion internt, og ELs bestyrelse i Region Syddanmark har nu besluttet ikke at tilslutte sig budgetforliget.

Dermed er EL det eneste parti i Regionsrådet, som siger nej til at tilslutte sig det fremlagte budgetforlig for 2018.

Det er et budget, der afspejler, at der skal være valg senere i år. Med andre ord, der er færre direkte besparelser end tidligere. De er nemlig vedtaget, sidste år, sidste år og sidste år osv. Millionbesparelser, som skal løbe over flere år. Derfor er budgetforslaget reelt en videreførelse af de sidste mange års nedskæringer. Smykket lidt, fordi der skal være valg. Mange gode hensigterklæringer, som måske, måske ikke kan gennemføres.

Der er enkeltelementer i budgetforslaget, som EL anerkender som forbedringer. Og som EL ville kunne stemme for, hvis de var fremsat enkeltvis. Men det er de ikke. De er en del af det budget, som fastholder tidligere års forringelser.

Det gælder bl.a. det krav, som folketingsflertallet har pålagt regionen om to procents besparelser hvert år på sygehusene (det såkaldte effektiviseringskrav). Det er godt, at regionen har sørget for, at en tredjedel af sygehusvæsenet slipper for det. Men det betyder, at to tredjedele af sygehusvæsenet ikke gør. Det kan EL ikke støtte.

Et væsentligt krav fra EL til budgettet har været, at der i næste budgetår ikke skal ske flere udliciteringer af opgaver til private firmaer – de dårlige erfaringer med ambulancetjenesten og tolketjenesten gør, at vi mener det eruansvarligt ikke at stoppe op og tænke os om endnu en gang. Er udliciteringer vejen frem for et trængt sundhedsvæsen?

Dette krav er blevet afvist. Alt i alt: EL kan ikke støtte budgetforslaget.

På vegne af EL i Region Syddanmark. Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem for Enhedslisten.
For yderligere kommentarer: Vibeke Syppli Enrum, tlf. 20 46 06 03.