Ulighed i Sundhed

Af Per Holscher, sygeplejerske, faglig Konsulent i DSR, kandidat for Enhedslisten til Regionsrådsvalget, Svendborg.

I Danmark siger vi ofte, at der er gratis og lige adgang til ydelserne i sundhedsvæsenet.

Dette er ikke tilfældet. Det danske sundhedsvæsen koster ca. 150 milliarder om året og brugerbetalingen
for borgerne er ca. 30 milliarder for de nødvendige behandlinger. Det drejer sig om egenbetaling til
tandlæge, fysioterapeut m.m.

Det fleste kender til, at dette kan være en stor økonomisk belastning og mange har oplevet, at de ikke har råd til den nødvendige behandling.

Der er op til 10. års forskel på levealder afhængigt af hvilken gruppe i samfundet du tilhører og kvaliteten af sundhed i ens levetid er meget forskellig.

Dette er ikke godt nok for et rigt samfund som det danske.

Vi har i brug for et mere solidarisk samfund, hvor vi alle hjælper hinanden med gratis sundhedsydelser, når vi bliver syge og får ændret ved de forhold der gør, at mange borgere dør i en for tidlig alder.

Hér har Region Syddanmark også en vigtig rolle at spille og kan byde ind med en øget forskning på området, en øget indsats på de arbejdsmedicinske klinikker m.m.

Vi skal have en øget velfærd og en genopretningsplan for sygehusvæsenet i Danmark.