Pressemeddelelse: Enhedslisten står udenfor budgetforlig i Region Syddanmark

Enhedslisten har som eneste parti valgt ikke at tilslutte sig budgetforliget i Region Syddanmark.

“Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen danner grundlag for budgettet, og den aftale er desværre ikke god nok. Region Syddanmark skal igennem flere effektiviseringer og besparelser”, siger regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum.

Enhedslisten har længe påpeget problemerne med mange års produktivitetskrav, som godt nok ikke længere er gældende i den nye aftale, men der rettes heller ikke op på mange års besparelser.

“Der igangsættes mange nye, gode initiativer i budgetforliget, men de grundlæggende problemer omkring travlhed på vores sygehuse og de andre institutioner i regionen gøres der ikke noget ved”, udtaler Vibeke Syppli Enrum.

“Derudover er vi meget bekymret for kvalitetsfondsbyggerierne, bl.a. det nye OUH, som påtvinger hele regionen effektiviseringer, for at finansiere f.eks. flytningen og dobbeltdrift i en periode. Der er altså ikke tale om et budget fri for besparelser.”

Enhedslisten fremsatte i budgetprocessen en række ønsker, bl.a. omkring mere lighed i sundhed, stop for udlicitering/privatisering og mere økologisk mad, men ingen af vores ønsker blev imødekommet. Tværtimod er der lagt op til mere privatisering i aftalen.

Enhedslisten tror derfor ikke, at aftalen overordnet set gavner hverken patienter eller personale eller bringer regionen i den rigtige retning politisk.

For yderligere informationer:
Regionsrådsmedlem Vibeke Syppli Enrum, [email protected], mobil 20 46 06 03
Regionsrådsmedlem Lars Mogensen, [email protected], mobil 28 24 75 01