Enhedslistens tale til andenbehandlingen af budget 2021

Det er jo ingen hemmelighed, at Enhedslisten ikke kan stemme for det budget, som et flertal i regionsrådet har forhandlet sig frem til.

Et budget handler jo om at prioritere. Især nu hvor indtægterne i regionen ikke står mål med de stigende behov og dermed stigende udgifter.

Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen gav sandt nok flere penge til regionerne. Men når demografien, udgifter til medicin og pålagte effektiviseringskrav regnes med, så er der efter Enhedslistens vurdering ikke tale om forbedringer, ja snarere tale om det modsatte.

Aftalen giver os sandsynligvis et ringere driftsbudget end sidste år.
Det var vi i Enhedslisten stærkt kritiske overfor, og kunne da heller ikke godkende aftalen i Danske Regioners bestyrelse.

Så når indtægterne er for små i forhold til behovene, så må man prioritere. Og vi har valgt at prioritere personalet, arbejdsmiljøet og patientsikkerheden.

HovedMED-udvalget har meldt klart ud – arbejdstempoet er for højt, og de har brug for flere kolleger. Arbejdstilsynet er kommet med flere påbud på vores sygehuse. Årtiers produktivitetskrav og effektiviseringer betyder et øget arbejdspres, opgaverne bliver mere specialiserede og komplekse, og de indlagte patienter behov for behandling bliver større – også fordi der bliver flere behandlingsmuligheder.

Vi kan derfor kun stemme for et budget, der gør op med denne udvikling, og tilfører de nødvendige ressourcer.

Regeringen tildeler 1.000 ekstra sygeplejersker på landsplan. De 107 som Region Syddanmark kan ansætte i 2021 vil selvfølgelig hjælpe. Men budgetforliget tager en del af dem til forskellige nye tiltag.

Senfølger efter kræft, den sidste tid, osv. er selvfølgelig gode, nødvendige og sympatiske forslag. Men når vi som sagt skal prioritere, så er det for Enhedslisten de pressede forhold for personalet vi vælger. For alle de nye tiltag igangsættes overfor patienter og borgere der allerede har mødt et sundhedsværen, der har for travlt.

Vi foreslog derfor at der udover de 107 i plejesektoren skulle afsættes 50 mio. kr. mere. Hvor vil vi finde ressourcerne til det? Vi havde tillid til at det kunne dygtige embedsfolk i administrationen nok hjælpe os med, ud af et drift budget på ca. 27 milliarder, men vi har også selv nogle bud:

Der er flere andre projekter i budgetforliget, som vi gerne så fjernet eller udskudt, så vi kan få styr på arbejdsmiljøet.

Det drejer sig bl.a. om de mange millioner vi efterhånden har kastet efter personlig medicin, selvom resultaterne stadig er mildest talt sparsomme.

En udvidelse af parkeringshuset i Esbjerg ser vi heller intet behov for, og anlægsmidlerne herfra kunne f.eks. bruges til at reducere antallet af leasingkontrakter for nyindkøb, og dermed frigøre driftsmidler.

Vi er også bekymrede for udviklingen omkring speciallæger, som budgetforliget lægger op til. Når opgaver ureflekteret flyttes for de offentlige sygehuse til det der traditionelt har været private klinikker, så er der tale om en øget privatisering af vores sundhedsvæsen, som vi ikke kan være med til. Det er for os at se den gale vej at gå. Det betyde ikke at der i enkeltstående tilfælde kan være særlige lokale forhold der tæller for en flytning til det private, så må vi bare sikre at der er så kraftig en regulering indsatsen.

Enhedslisten havde også en række andre mindre forslag til budgettet, bl.a. omkring grøn omstilling af den kollektive transport og et stop for OPP-finansiering af vores byggerier. De blev heller ikke imødekommet.

Så kort sagt er vi ikke tilfredse med de udviklingsmuligheder budget 2021 giver vores institutioner og det arbejdspres vi pålægger et hårdt prøvede personale.

Udfordringerne mener vi ikke budgetforliget imødekommer, og Enhedslisten har derfor valgt at stå udenfor og stemme imod det fremlagte budget.

Vi kunne have valgt at fremsætte et helt alternativt forslag. Det har vi – realiteterne omkring budgetforliget – valgt ikke at gøre.