Fødeafdelingen i Svendborg: Endelig klar holdning fra SF

Læserbrev: Godt, at SF i et læserbrev af Annette Blynel endelig melder klart ud, at de ønsker at bevare fødeafdelingen på Svendborg Sygehus. Det har ellers tidligere været lidt svært at forstå, hvor SF stod i den sag.

Det er meget vigtigt, at der fortsat bliver mindst tre fødesteder på Fyn (OUH, Svendborg Sygehus og hjemmefødsler). Forestillingen om et alternativ, hvor afdelingen i Svendborg lukkes og erstattes af en jordmoderledet klinik er ikke Enhedslistens politik. Forestillingen om, at det er nok med to fødemuligheder (én på en højtspecialiseret afdeling på OUH og én med hjemmefødsler), er heller ikke det, EL ønsker.

Flere fagpersoner argumenterer med, at fødsler på OUH vil være mere sikre end andet. Alene det gør det svært at se, hvordan en klinik i Svendborg kan overleve som erstatning for sygehusets fødeafdeling. Et andet argument er, at unge læger helst vil arbejde i teams og derfor vil have det bedst med, at alle fødsler centraliseres i Odense. Det er måske rigtigt, at de unge læger helst vil det, men i så fald må vi arbejde for at opkvalificere lægeuddannelsen, så også mindre sygehusenheder kan tiltrække yngre læger.

Udredningen om fødeplanen i Region Syddanmark har påvist flere forhold, som trænger til forandring. Et af argumenterne er, at familier på Langeland ikke har meget længere til OUH end familier i det sydjyske. Jamen, det er da korrekt. Men svaret er ikke en centralisering af fødsler på OUH. Svaret må være at åbne flere fødselstilbud i det sydjyske.

Vibeke Syppli Enrum, medlem af Regionsrådet for Enhedslisten, Ellerup Bygade 16, 5892 Gudbjerg.