Enhedslistens tale til førstebehandling af budget 2023 for Region Syddanmark

For et år siden havde regionsrådet (sjovt nok) også førstebehandling af budgettet.
Dengang havde vi besøg af en række af regionens medarbejdere, der gav udtryk for deres bekymringer for vores sundhedsvæsens fremtid.

De bekymringer er der stadig. Og i Enhedslisten ser vi med stor alvor på vores offentlige sundhedsvæsens tilstand og fremtid.

Hovedudvalget er klare i deres budskab til os: Der skal være en sammenhæng mellem medarbejdernes opgaver og de ressourcer der følger med.
Der er i dag ingen sammenhæng mellem det vi kan og vil, og de midler der sættes af til det. Der er ingen sammenhæng mellem de retningslinjer og forventninger der sættes op centralt, og de midler der forhandles hjem i økonomiaftalerne.

År efter år har Enhedslisten advaret mod den nedadgående spiral, hvor arbejdsvilkår bliver ringere, tempoet højere, og personalet dermed søger andre steder hen.

Den udvikling har vi desværre ikke formået at vende. Tværtimod står vi nu i en enorm krise, hvad angår fastholdelse af vores medarbejdere og rekruttering af nye.

Det er der flere årsager til, at vi står hvor står i dag:

Sygeplejerskernes lønkrav blev syltet af regeringen, og vi er ikke kommet et skridt nærmere ligeløn eller afskaffelse af tjenestemandsreformen.
Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen blev historisk ringe, og giver os ringe muligheder for at løse udfordringerne. Tværtimod.
Og Enhedslisten stemte da også nej til aftalen i Danske Regioner.
På Christiansborg ser vi ikke den store villighed til at kigge på behandlingsgarantien, psykiatriplanen mangler stadig (måske der sker noget i den her uge) og generelt nøler man med andre midlertidige tiltag, der kunne gøre det muligt for regionerne at drive det offentlige sundhedsvæsen på en forsvarlig måde.

I Enhedslisten forstår vi simpelthen ikke, hvorfor man ikke vil prioritere sundhed.

Nu er vi her i dag for at behandle Region Syddanmarks budget for 2023.

Der lægges op til et stramt budget, hvor vi kan se frem til rammebesparelser, ud over de besparelser vi efterhånden er vant til, med teknologibidrag, besparelser på konsulenter, indkøbsbesparelser og hvad man ellers kan finde på.

De tekniske fremskrivninger kompenserer ikke for den demografiske udvikling og de mere vanskelige opgaver på vores sygehuse.
Vores trafikselskaber bløder, og store besparelser venter, hvis vi ikke gør noget.

Så udfordringer er der nok af.

Vores hovedprioritet i de kommende budgetforhandlinger er – nok i lighed med de fleste andre – at sikre et offentligt sundhedsvæsen, der fungerer for både patienter og medarbejdere.

Vi må se hvad der kan lade sig gøre, men det er i hvert fald ikke en løsning endnu en gang at pålægge personalet flere byrder i den nuværende situation. Vi skal have stoppet blødningen.

Trivslen blandt vores medarbejdere skal op, og vi skal sørge for at have attraktive arbejdspladser, så de også kan få flere kolleger.

Hovedudvalget nævnte, at vi skal kunne matche vores konkurrenter.
Lad os vinde vores medarbejdere tilbage til sundhedssektoren ved at satse på et godt arbejdsmiljø og forsøg med mere fleksibilitet. Det vil vi gerne kigge nærmere ind i.

For når vi mister dygtige medarbejdere, er det ikke fordi, de ikke brænder for deres opgave, men fordi de brænder ud i et offentligt system, der er hårdt presset og med alt for få hænder.

Vi vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejdertrivsel og fokus på kerneopgaver er mere vigtigt end nye prestigeprojekter.

Vi ønsker at have fokus på den øgede ulighed og dermed også ulighed i sundhed.
Det er for os fuldstændig utilstedeligt, at det er ens sociale status og uddannelse der afgør, hvilken behandling man får i sundhedsvæsenet.

For os handler det ikke kun om geografisk ulighed, og det er ikke kun rygning og usund livsstil der gør, at nogle borgere har ringere vilkår end andre.
Der er udsatte grupper og minoriteter, der har det svært og behandles dårligt i vores kæmpe maskineri af et sundhedsvæsen. Vi må sørge for at der kigges på det hele menneske, og at den nødvendige tid afsættes til det.

Vi frygter også, at man er i gang med at udnytte den nuværende situation, til at gennemføre yderligere privatiseringer og løsninger væk fra fællesskabet i det offentlige sundhedsvæsen.
Det er både dyrt, udemokratisk og noget der øger uligheden.

Selvom mange ser det som nødvendighedens politik at de private skal spille en større rolle i vores sundhedspolitik, så ser vi det som vores opgave at sikre, at det i det mindste ikke bliver permanente løsninger, og at vi kan genopbygge vores offentlige sundhedsvæsen til gavn for alle.

Vi må heller ikke glemme, at vi står midt i en klimakatastrofe.
Det haster med at bremse vores CO2-udledninger, og regionen spiller en stor rolle.

Vi har vedtaget en klimastrategi, og nu skal der konkrete handlinger til. Og det haster.

Vi skal skrotte de såkaldte grønne overgangsløsninger som brint, og turde gå ind i reelle grønne løsninger.
Derfor mener Enhedslisten ikke, at det er nok kun at have flotte klimamål. Hvis vi skal tage udfordringen seriøst, kræver det en klimahandleplan, der forpligter både os som region internt – og eksternt med vores samarbejdspartnere.

En del af klimaindsatsen er at sikre en velfungerende og bæredygtig kollektiv transport.
Og vores trafikselskaber har det mildest talt svært efter Corona. Det ser stramt ud med at få den lovede hjælp fra regeringen, men vi må sørge for at de kollektive transportløsninger er velfungerende i hele vores region.
En sammenlægning af Fynbus og Sydtrafik er stadig et ønske som vi deler med resten af Regionsrådet, men det alene redder ikke busdriften. Der skal mere til nu.

Det var nogle af de prioriteringer vi har i Enhedslisten.

Vi vil gerne sige tak til alle medarbejdere for deres indsats. Og tak til administrationen for deres forarbejde til budgetforhandlingerne.

Vi håber på vi kan finde løsninger på de store udfordringer vi står overfor, og vi ser frem til de kommende ugers forhandlinger.