Regionsrådet

Enhedslisten har ét medlem af regionsrådet i Region Syddanmark:

Vibeke Syppli Enrum

Ellerup Bygade 16
5892 Gudbjerg

Tlf. 20 46 06 03

E-mail: vse@rsyd.dk

 

 

Medlem af følgende udvalg:

  • Forretningsudvalget
  • Udvalget for dansk-tysk samarbejde
  • Ligestillingsudvalget
  • Psykiatri- og socialudvalget

Udpeget til følgende hverv:

  • INTERREG 4A-udvalget
  • AER’s komité for Regional Udvikling
  • LAG Småøerne
  • Kontaktforum for handicap
  • Psykiatrisk dialogforum