Politik

Det vil Enhedslisten i Region Syddanmark

Enhedslistens overordnede mål er et samfund, der bygger på lighed, solidaritet, demokrati og ligeværd. Vores region skal være for alle, uanset hvilken baggrund man har, hvordan man lever sit liv, eller hvor i regionen man bor.

Enhedslisten kæmpede imod strukturreformen og nedlæggelsen af amterne. Nu kan alle se hvorfor. Den øgede centralisering skaber større og større afstand mellem borgerne og det offentlige. Enhedslisten vil stadig kæmpe for, at alle skal have adgang til læge, sygehus og kollektiv transport, uanset hvor de bor.

Enhedslisten slås for, at offentlig service som sundhed ikke skal udbydes som en vare, og det skal ikke produceres på markedslignende vilkår. Markedsgørelsen medvirker til øget administration og dokumentation, hvilket betyder, at ressourcer fjernes fra de primære opgaver.

Offentlige opgaver skal ikke udliciteres, og offentlige institutioner skal ikke blive til selvejende eller private virksomheder, hvor New Public Management og profitjagt styrer mål og indhold.

Sundhed og velfærd for alle
Uligheden er generelt voksende i samfundet og desværre også i sundheden. Mennesker med kort
uddannelse og lav indkomst har en kortere levetid. De har, gennemsnitligt, også flere år med
sygdom og nedsat arbejdsevne.
Livsstil hænger tæt sammen med opvækst, leve- og arbejdsvilkår, og derfor er livsstil ikke kun den
enkeltes ansvar.
Egenbetaling er med til at øge uligheden og øger yderligere risikoen for udstødelse, når en syg og
arbejdsløs borger ikke har råd til at få den rette behandling. Enhedslisten ønsker, at al nødvendig
sundhedsbehandling er gratis for borgerne.

Stop nedskæringerne
Sygehusvæsenet skal tilføres flere midler. De evige effektiviseringskrav, om 2 procent besparelser
hvert år, giver dårligere kvalitet og nedslidt personale. Enhedslisten har hele tiden været
modstander af disse krav, der, sammen med det såkaldte DRG-takstsystem, har skabt elendige vilkår i det offentlige sundhedsvæsen. Vi ønsker et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor personalet har ordentlige forhold, og hvor undersøgelse og behandling ikke betragtes som samlebåndsarbejde.

Vi vil insistere på en grøn region
Vi skal bevare muligheden for rent drikkevand og andre livsvigtige ressourcer. Vi vil en bæredygtig
region, hvor klima, miljø og økologi prioriteres højt i regionens politik. Bare tænk på en af de værste
forureninger i Kærgård Klitplantage. Det må ikke ske igen!
Enhedslisten vil arbejde for, at Region Syddanmark bliver udnævnt til klimaregion og opfylder de
dertil knyttede klimamål. Det er nødvendigt at forbedre og udbygge den kollektive trafik – også i
de små byer. Den kollektive trafik skal være et reelt og billigt alternativ til den forurenende privatbilisme og skal være offentligt ejet og styret for at sikre miljø, passagerer og ansatte bedre forhold.

Demokrati og åbenhed
Borgernes krav om offentlighed i forvaltningen skal bevares og styrkes. Det er vigtigt, at folk i den
offentlige sektor mødes med tillid, og at de ansatte har frihed til at udtale sig.
Når regionale opgaver udliciteres, mister borgerne og regionen deres demokratiske muligheder for
kontrol og indflydelse. Det går ud over både de ansatte og borgerne. Enhedslisten ønsker ikke, at
private firmaer skal styre og tjene penge på vigtige opgaver.

 


Hent valgfolder som PDFHent regionsside som PDFHent folder som PDF