Tænk visionært – for mindretallenes sag!

Enhedslistens Vibeke Syppli Enrum og DIE LINKEs Herman U. Soldan ønsker en synlig europæisk mindretalsrepræsentation i Flensborg.

Det danske mindretal i Sydslesvig er uenig om projektet „Mindretallenes hus“: Mens Sydslesvigsk Forening (SSF) gerne vil bevare det gamle pakhus i Nørregade som repræsentationsbygning for de europæiske mindretal, siger en del danske mindretalsorganisationer så som Dansk Skoleforening, SdU og Dansk Centralbiblioteket nej til projektet, idet de mener at de selv kan huse et europæisk mindretalsarbejde.

Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten Syddanmark) og Herman U. Soldan (DIE LINKE Flensborg) blander sig nu i debatten om de europæiske mindretals repræsentation i Flensborg. Begge politikere kræver en stor og synlig løsning for de europæiske mindretal, og de synes at den dansk-tyske grænseregion, som huser tre mindretal, ville være et godt sted for projektet.

„Tænk visionært. De europæiske mindretal skal ikke være en fodnote i den europæiske virgelighed!“, siger Vibeke Syppli Enrum som er regionsrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Syddanmark og aktiv i mindretalspolitik. „Den europæiske idé kan kun fungere ordentligt, hvis vi sætter fokus på de mange europæiske mindretal. Det skal vi have råd til, økonomisk, men vigtigst ud fra en demokratisk grundholdning“, tilføjer hun.

Begge venstrefløjspolitikere synes at Flensborg er det rigtige sted for et synligt og handlekraftigt europæisk mindretalscenter i „Mindretallenes hus“. De støtter derved SSF-formand Jon Hardon Hansens positive holdning til et europæisk mindretalsprojekt som også kan være et sted for konfliktløsning i de regioner, hvor mindretallene ikke har det nær så godt som det tyske, det frisiske og det danske mindretal i vores region.

„Det var allerede en fejl at Sydslesvig-udvalget (som administerer den danske stats tilskud til dansk kulturel virksomhed i Sydslesvig) i december 2016 lukkede kassen for den europæiske mindretalsorganisation FUEN og dermed for renoveringen af det gamle pakhus, mens den tyske side allerede var positivt stemt for at sætte bygningen i stand og derved etablere et europæisk mindretalscenter i Flensborg“, siger Herman U. Soldan der selv er mindretalsdansker og formand for partiet DIE LINKE i Flensborg.

„At nu også en del danske mindretalsorganisationer vender ryggen til projektet, efterlader indtrykket af at de har nok i sig selv og ikke ser det noget større europæiske perspektiv. Smid skyklapperne og giv Flensborg en chance for at være en seriøs og handlekraftig værtsby for de europæiske mindretal“, appellerer han til både Sydslesvig-udvalget og de danske mindretalsorganisationer.

Vibeke Syppli Enrum ser projektet „Mindretallenes hus“ som et positivt skub til det kriseramte Europa: „I disse år ser vi en tiltagende nationalisme i mange europæiske lande – og den sætter ofte også de nationale mindretal under pres. Venstrefløjen går ind for et demokratisk Europa, hvor der er plads til alle mennensker, uanset om de tilhører kulturelle flertal eller mindretal. Derfor bør både den danske og den tyske regering være åbne for at støtte et europæisk fredsprojekt som Mindretallenes hus.“

Selvom mindretalspolitik i Europa er et nationalt anliggende, opfordrer begge politikere regeringerne i Berlin og København til en fælles beslutning, for at stille de nødvendige midler til rådighed – for den danske sides vedkommende gerne uden om Sydslesvig-udvalget.

(Vibeke Syppli Enrum og Herman U. Soldan er kontaktpersonerne for samarbejdet mellem venstrefløjspartierne Enhedslisten og DIE LINKE i den dansk-tyske grænseregion. Begge er kendte for deres tosprogede „duo-taler“, f.eks. til „påskemarchen“ i Flensborg.)

For yderligere kommentarer kontakt:
Herman U Soldan eller
Vibeke Syppli Enrum. Telefon 20 46 06 03.