Der er brug for ressourcer, ikke reformer

Så kom Lars Løkke endelig med den bebudede sundhedsreform, og som forventet er der lagt op til store strukturændringer på sundhedsområdet.

Det er ikke mere end 12 år siden Lars Løkke fandt på at nedlægge de 16 amter og oprette fem regioner, og samtidig slå kommunerne sammen til storkommuner. Resultatet var forventeligt nok en større centralisering – regionerne kan ikke indkræve skat, og er stramt styret fra Christiansborg.

Samtidigt er sundhedsvæsenet ramt af new public management, produktivitetskrav og andre krav fra skiftende regeringer. Personalet skulle løbe hurtigere og hurtigere, og ressourcerne blev færre og færre.

Nu synes regeringen så at regionerne ikke gør det godt nok. De fem regioner skal nedlægges og erstattes af 21 sundhedsfællesskaber – altså et større antal end de gamle amter, som Løkke nedlagde. Det politiske lag forsvinder, nye strukturer opstår, og personalet skal igen omstille sig til nye forhold.

I Enhedslisten i Syddanmark er vi helt enige med de faglige organisationer: Der er ikke brug for nye reformer og nye strukturer. Der er brug for flere ressourcer. Alt for mange års effektiviseringer og nedskæringer har gjort, at de ansatte overhoved ikke har tid eller mulighed for at gøre det ordentligt.

At styre sundhedsvæsenet gennem mere eller mindre professionelle bestyrelser, vil ikke give personalet mere tid. Tværtimod kan man frygte at der resulterer i endnu mere dokumentation og registrering.

Så hvad er formålet med denne reform? Sygehusene skal derimod i højere grad garantere behandling indenfor kort tid, og ellers skal de henvise patienterne til privathospitaler. Flere opgaver skal flyttes fra de offentlige sygehuse, og ud til de almenpraktiserende læger og specialpraksis. Altså flere opgaver skal flyttes fra det offentlige til det private.

Vi mener ikke at regionerne er perfekte. De er underlagt rigtig stramme krav og umulige økonomiaftaler, og samtidig er der også en for stor grad af bureaukrati og unødig administration – ingen tvivl om det. Men der er ikke brug for en ny, stor strukturreform med øget centralisering og beslutninger der tages langt væk fra Syddanmark. Der er brug for at regionerne får friere rammer til at løse opgaverne, og at de nødvendige ressourcer bliver sat af til de øgede udfordringer der er med flere ældre, flere syge, nye behandlingsmetoder og ny, dyr medicin.

Enhedslisten vil gerne prioritere sundhedsvæsenet, og har også forslag til øget finansiering, som bl.a. kan ses i vores plan ”100 dage med Enhedslisten”.

Lars Mogensen, regionsrådsmedlem, EL, Granly Allé 29, 6710 Esbjerg V,
Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem, EL, Ellerup Bygade 16, 5892 Gudbjerg.