Budget 2020: Kejserens nye klæder?

Aftalen om budget 2020 for Region Syddanmark indeholder mange visioner og mange velmente initiativer, men det hjælper desværre ikke på arbejdstempoet på regionens største arbejdsopgave, Sundhedsvæsnet . På sygehusene og i de sociale institutioner.

Det økonomiske grundlag for aftalen udspringere af Danske Regioners aftale med Finansministeriet. I denne forventes det at pengene skal følge med, når der bliver flere ældre, og der skal sikres et løft svarende til den demografiske udvikling i befolkningen. Det betyder at den nuværende standard fastholdes. En standard der rummer massive nedskæringer under borgerlige regeringer.

Ifølge Det nationale forskning og analysecenter for Velfærd, VIVE, løber et reelt forbedring på af den regionale velfærd på landsplan helt op i 2½ – 3 mia. kr. Det betyder, at den centrale regionsaftale er i underskud på 1 til 1½ mia. kr. i forhold til at sikre fuld udvikling og opdatering af den decentralt leverede velfærdsservice i 2020.
Billedligt talt virker det ikke, at bygge nyt ovenpå et sundhedsvæsen, når hele fundamentet er revnet.

Efter Els vurdering SKAL der flere penge og hænder ud til afdelingerne, så de basale opgaver kan løses, og arbejdsmiljøet og patientsikkerheden forbedr.es. Patienterne kommer kun i centrum hvis der er tid til den enkelte. Sygdomsbehandling må aldrig blive på samlebånd

Vi er klar over at personalsituationer er vanskelig, da der mangler uddannet sundhedsfagligt personale heller ikke enige i en generel opfordring til at alle skal på over til fuldtidsansættelser. Nogle vil være glade for opfordringen mens andre kan være i en livssituation hvor deltids ansættelse er den rigtige løsning, omvendt er vi er enige i at afdelingerne almindeligvis skal slå stillinger op på fuld tid og så må arbejdsopgaverne tilpasses et godt arbejdsmiljø.

Vi er derfor tilfredse med at der opfordres til mere systematisk foretages vurderinger om andre medarbejdergrupper kan inddrages. Ligeledes er vi tilfredse med et øget fokus på ansatte på særlige vilkår men ingen af disse opgaver kan efter vores vurdering løses uden tilførsel af nye ressourcer.

Alt i alt: Aftalen mellem Danske Regioner og Finansministeriet har ikke sikret, at der reelt kan laves et løft i velfærden i regionens budget for 2020. Det har flertallet accepteret. Det har Enhedslisten ikke og vi støtter derfor ikke budgetaftalen.

Vibeke Syppli Enrum (20460603) og Lars Mogensen (28247501), Enhedslistens medlemmer af Regionsrådet.