Dumt at bygge på Lynfrosten

Læserbrev af Vibeke Syppli Enrum, Regionsrådsmedlem (EL), Ellerup Bygade, Gudbjerg.
Bragt i Fyens Stifttidende, 22. febraur 2020.

Det er dumt at bygge oven på noget, som burde renses og graves væk. Det mener jeg fortsat, efter som regionsrådsmedlem at have deltaget i mødet i mandags i Nyborg om netop Lynfrosten.

Jeg deltog for at høre nyborgensernes spørgsmål og holdning til forslaget om at placere et nyt butiksområde på en så forurenet grund.

Det gode ved mødet var, at der kom klare meninger frem. Og det blev tydeliggjort hvilke myndigheder, der har ansvar for hvilke opgaver. Dermed blev det også tydeliggjort, at lovgivningen er et kludetæppe, som ikke hjælper borgerne til at orientere sig og deltage aktivt i deres lokalområdes udvikling. En lovgivning, som også betyder, at der måske træffes forkerte beslutninger.

Ét er de butiksmæssige konsekvenser for centrale dele af Nyborg med de fine gågader, torvet og kirken. Det blev på mødet tydeliggjort, at de dele af byen risikerer at blive udslettet butiksmæssigt.

Et andet er, at ihvertfald et enkelt forhold omkring den stærkt forurenede grund ikke blev ordentlig belyst. Der blev talt meget om måleværdier og grænser for, hvad der ud fra en sundheds- og arbejdsmiljøvinkel kan accepteres.

Men det blev aldrig nævnt, at grænseværdier er vedtaget ud fra, hvad det er politisk muligt at opnå enighed om – ikke ud fra, hvad mennesker og natur kan tåle.

Selvfølgelig er der en vis sammenhæng, men der er ingen sikkerhed for, at det sikrer sunde forhold for hverken de butiksansatte, kunderne eller borgerne i det hele taget. Så derfor er det som nævnt dumt at bygge oven på noget, som burde renses og graves væk.

Og endelig for det tredje, så løses de klimaproblemer, vi alle står overfor ikke ved øget forbrug. Tværtimod.