Mere privatisering – Enhedslisten siger nej

Regionsrådet kalder det mere nærhed i sundhedsvæsenet. Men reelt er det noget andet: Mere privatisering af sundhedsvæsenet.

Kun Enhedslisten stemte nej, da Regionsrådet forleden besluttede at privatisere dele af det offentlige sundhedsvæsen – nemlig flytning af opgaver væk fra offentlige sygehuse og ud til private speciallæger rundt omkring i regionen.

Hvad er det så med det der nærhed – eller “nærhedsfinansiering”, som Regionsrådet kalder det?

De fleste mellemstore byer har allerede i dag speciallæger for øjne, øre/næse/hals, gynækologi og hud. Øvrige specialer findes kun i større byer eller hvor sygehusoverlæger som bijob har fået sig en lille praksis ude i byen.

Med vedtagelsen forleden tilgodeses Nyborg og Sydvest, formentlig Esbjerg. Resten er udvidelser dér, hvor der allerede er speciallæger. Det er der ikke meget mere nærhed i.

På en anden måde er det også problematisk: For speciallægerne kommunikerer selvfølgelig med patienternes egen læge, men næppe med sygehusene og antagelig slet ikke med det kommunale system. For speciallægerne gør kun det, de får betaling for. Og for patienterne er det også en ulempe på den måde, at de får flere udgifter til f.eks. medicin. Den skal de selv betale, når det er ordineret af en speciallæge. Det skal de ikke, hvis den ordineres af et sygehus.

Så alt i alt er det et markedspolitisk ærinde, som Regionsrådet, Finansministeriet og Folketinget er ude i.

Det offentlig sundhedsvæsen er gennem de sidste mange år blevet voldsomt centraliseret og specialiseret. Nu skal det så decentraliseres – men desværre skal det ske i privat regi. Det er skyggesiden ved det, Regionsrådet kalder nærhed.

Vibeke Syppli Enrum,
Regionsrådsmedlem for Enhedslisten.