Vi støtter sygeplejerskerne

Enhedslisten i region Syddanmark har fuld forståelse for utilfredsheden med de pressede arbejdsforhold og den manglende ligeløn for sygeplejerskerne. Det er for ringe, at der ikke kunne gives noget mere både ved overenskomstforhandlingerne og ved økonomiaftalerne.

Vi tager sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet alvorligt, når de gang på gang beskriver dårlige arbejdsforhold og en løn, der på ingen måde svarer til deres uddannelsesniveau.

Så der skal bedre resultater til for sygeplejerskerne og lige så vigtigt – et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969, der fastholder de kvindedominerede faggrupper i en dårlig lønramme.