Budget 2022: Vi skal sikre ordentlige arbejdsforhold

Enhedslistens tale til førstebehandlingen af budget 2022 i Region Syddanmark, 23. august 2021.

Vi har i dag i regionsrådssalen haft besøg af nogle af regionens essentielle og uundværlige medarbejdere, der gjorde opmærksom på nogle åbenlyse urimeligheder. Den lange sygeplejerske-strejke har stået på i ni uger, og det giver os anledning til endnu en gang at komme med en opfordring til Danske Regioner og især regeringen og Folketinget om at finde en løsning meget snart, og finde den pulje penge der skal til.

Men det er ikke kun sygeplejerskerne der har vist deres utilfredshed. Også jordemødrene har været ude og advare mod deres arbejdsforhold, ligesom der har været flere kedelige historier i avisen om forholdene på regionens arbejdspladser.

Mange andre af regionens ansatte føler sig pressede i dagligdagen. Når vi snakker med de ansatte, kan de berette om manglende arbejdsglæde, og et stigende arbejdspres.

Det er noget vi ser på med stor bekymring i Enhedslisten. Vi står overfor kæmpe problemer med rekruttering af sundhedspersonale, og tålelige arbejdsforhold og fastholdelse af det nuværende personale er forudsætningen for, at vi har et fungerende sundhedsvæsen i fremtiden.

Det skal vi finde løsninger på. Og det håber vi at I vil være med til. Det er i hvert fald noget vi vil prioritere højt.

 

Lige som Dansk Folkeparti, så har vi også fundet ud af at i år er det valgår. Det gav os tidligere på året håb om en økonomiaftale med regeringen, der i det mindste ikke bød på nedskæringer og effektiviseringer, men tværtimod kunne rette lidt op på forholdene, for en gangs skyld.

Vi er alle enige om, at vi bliver flere ældre, og der kommer flere patienter hos lægerne og på sygehusene. Der kommer også hele tiden nye behandlinger, ny teknologi og dyrere medicin, der alt sammen koster.
Danske Regioner var i maj måned ude med krav om, at økonomiaftalen burde tilføre regionerne 2,1 mia. kr. på grund af det øgede pres på sundhedsvæsenet. Det var vi i Enhedslisten helt enige i.

Men sådan gik det ikke. Langt fra.

Og besparelser forklædt som teknologibidrag, er der stadig.
Der skal spares på konsulenter, der slet ikke findes. Det vil så gå ud over både miljøområdet og IT-sikkerheden.
Indkøbsbesparelser er også en del af aftalen, selvom vi alle forventer en grøn udvikling på dette område – noget som også kan koste ekstra.
Kvalitetsfondsbyggerierne giver stadig udfordringer, med de krav der følger med.

Når det hele blev gjort op, var det en helt utilstrækkelig aftale, som Enhedslisten ikke kunne støtte. Enhedslisten stemte derfor nej til økonomiaftalen.

 

Coronakrisen er ikke overstået, og det er utaknemmeligt at bede personalet løbe endnu hurtigere til næste år. Men det er desværre resultatet.

Sundhedsvæsenets problemer med rekruttering og fastholdelse vil derfor blive værre, når der lægges yderligere pres på personalet. Når der ikke er nogen penge til at afhjælpe de nuværende problemer, vil den negative spiral fortsættes og forstærkes.

Den udvikling vil vi meget gerne vende, og vil gøre hvad vi kan i de kommende budgetforhandlinger her i regionen.

Der skal være tid og plads til at udføre sit arbejde med kvalitet. Det er vores absolutte førsteprioritet.

 

Men Enhedslisten går også til forhandlingerne med andre forslag. FN’s klimarapport siger det klart – vi har brug for at gøre mere for den grønne omstilling, og det skal ske langt hurtigere.

Vi anerkender at Region Syddanmark har arbejdet seriøst med klimaproblematikkerne, men der skal gøres meget mere.

Regionen er en kæmpe arbejdsplads, og har bl.a. den kollektive transport som ansvarsområde. Her kan ægte klimaneutrale løsninger være en stor gevinst. Det vil vi gerne accelerere. Det haster, ifølge FN.

Vi vil også fortsat have fokus på at mindske ulighed i sundhed. Der er rigtig meget at tage fat på, men vi vil især gerne sætte fokus på årsagerne til patienters udeblivelser, multisyges sårbarheder i sundhedsvæsenet, hvad kan ensomhed betyde i et behandlingsforløb, og vi vil gerne i samarbejde med Indvandrer-medicinsk Klinik se på peer-ordninger eller mentor-ordninger efter et forløb er afsluttet i sundhedsvæsenet.

Der er nok af opgaver at tage fat på, og igen meget få midler at gøre det for. Der er kommet rigtig mange forslag frem her i salen i dag. Nogle af dem er vi meget enige i, mange af dem er vi helt uenige i.

Men lad os se på hvad der kan lade sig gøre. Vi ser frem til de kommende forhandlinger.