Et budget uden fokus på arbejdsforhold og klima

Enhedslistens tale til andenbehandling af budget 2022 for Region Syddanmark, 27. september 2021.

Det har igen været en usædvanlig periode for regionsrådet og for Region Syddanmark.

Coronaen og konsekvenserne af den, har givet nye og ændrede arbejdsopgaver. Pandemien, teststrategien og vaccinations-udrulningen viste endnu en gang, hvor stor den sociale ulighed er i vores samfund, og hvor stor uligheden er i sundhed.

Sygeplejerskestrejken har påvirket os, og den efterfølgende pukkel arbejder vi stadig med. Utilfredsheden er heller ikke forsvundet – tværtimod. Forskellige andre medarbejdergrupper har offentligt udtrykt deres bekymring om deres arbejdsforhold på Region Syddanmarks arbejdspladser.

Og FNs klimapanel har endnu engang mindet os om, hvor alvorlig klimaændringerne er, og hvor meget det haster med at handle.

Kort sagt, der var rigeligt med opgaver at løse i årets budgetforhandlinger.

Det er jo nok ingen hemmelighed, at Enhedslisten ikke kan stemme for det budget, som et flertal i regionsrådet har forhandlet sig frem til, og som vi behandler her i dag.

For Enhedslisten er der to helt væsentlige mangler.

Regionens ansatte skal sikres ordentlige arbejdsforhold.

De har alt for travlt rundt omkring. De er pressede til det yderste. Flere og flere patienter skal igennem, nye arbejdsopgaver og funktioner kommer til, og kollegerne forsvinder, ofte til helt andre fag.

I dag har der så været arbejdsnedlæggelser i både Vejle og Kolding. Og vi har kunnet læse i medierne, at 177 sygeplejersker har sagt op de sidste fire måneder, alene på OUH.

Som vi tidligere har råbt op om her i salen, er det en udvikling vi i Enhedslisten er meget bekymrede for. Vi kan ikke bare se til, mens personalet forsvinder og det bliver sværere og sværere at rekruttere nyt personale. Det er også noget der sætter patienternes sikkerhed i fare og øger uligheden i sundhed.

Og budgetforslaget er altså ikke helt uden besparelse. Teknologibidraget er stadig en del af økonomiaftalen, der skal laves indkøbsbesparelser, kvalitetsfondsbyggerierne kræver sit, administrationen skal skæres ned osv. osv. Den kamp tog vi i økonomiforhandlingerne i Danske Regioner. Her kunne Enhedslisten ikke stemme for økonomiaftalen, netop på grund af besparelser og manglende økonomi til vores sundhedsvæsen.

I budgetforhandlingerne ønskede Enhedslisten derfor at mindske regionens opsparing, og bruge flere penge på fastholdelse og rekruttering af personale.

Vi er klar over, at et stort flertal her i salen ser det som helt uansvarligt. Men vi mener det er helt uansvarligt ikke at gøre noget på personaleområdet, mens der opbevares trecifrede millionbeløb i de såkaldte konsoliderings-puljer.

Hver eneste år står der betragtelige beløb tilbage, når årets udgang nærmer sig. Det er selvfølgelig rart, altid at have rigeligt på kistebunden. Men vi synes ikke det er anstændigt over for det personale, der lider efter årtiers såkaldte produktivitetskrav og øget arbejdstempo.

Vi har allerede hørt mange lovprisninger, og beskrivelse af initiativer, der alle sammen lyder yderst fornuftige. Mange af dem er konsekvenser af strategier og planer her fra regionsrådet, og nogle er mere eller mindre påtvunget fra andre instanser. Men mange af dem kan kun lade sig gøre, hvis vi kan skaffe det nødvendige personale. Og kan vi det?

Et andet sted hvor vi synes, at Regionsrådet svigter, er på klimaområdet.

FNs klimapanel har sagt det tydeligt: Vi har brug for at gøre mere for den grønne omstilling, og vi har travlt.

Enhedslisten synes derfor, at det er noget uambitiøst, når man ønsker at udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres med 40 pct. i 2030. Det er uklart for os hvordan det hænger sammen med regeringens mål om 70% i 2030. Hvorfor bruger man ikke samme basisår? Og hele klimaindsatsen skal stort set klares indenfor allerede afsatte økonomiske rammer.

Der er brug for meget mere. Der skal investeres i den grønne omstilling. Man kan selvfølgelig håbe på økonomisk hjælp fra staten, men hvor længe kan vi vente på den?

Der lægges i stedet op til partnerskaber, samarbejder og at private fonde skal ind over på alle mulige områder, så fondene kan bruge deres skattefrie overskud på, at tjene flere penge.

Partnerskabet som kaldes ”DK2020 klimahandleplaner for hele Danmark”, beskrives som det centrale omdrejningspunkt for klimaindsatsen. Hvordan skal dette samarbejde mellem regionen, og op til 22 kommuner, plus nogle fonde sikrer videreførelse, og styrke til den regionale indsats? Det burde stå i en aftale – klimaet er en af de største udfordringer vi står over for.

Flere gange er regionerne omtalt som en nøglespiller i en styrket grøn omstilling, og har en vigtig rolle med at hjælpe med at overholde f.eks. Parisaftalens mål. Hvor er aftalen om energieffektivisering mere cirkulær økonomi, grønne offentlige indkøb, grøn mobilitet samt bekæmpelse af forurening i luft, jord og vand, herunder pesticider og mikroplast? I regionen nøjes vi med at foreslå øget genbrug og genanvendelse, bæredygtige indkøb og energioptimering – det er ikke tilstrækkeligt.

Hertil kommer den nye aftale med Tyskland, som også forstås i et bæredygtige perspektiv, gennem en aftale om brint til den tunge trafik. Det er ikke godt nok! De grønne ambitioner synes vi er noget fraværende.

Og så lige et par ord om private fødeklinikker:

Enhedslisten kan selvfølgelig ikke støtte, at der etableres en privat fødeklinik i Kolding.

I årtier har man lukket den ene fødeafdeling efter den anden, og samlet de offentlige tilbud på større og større afdelinger. Det har vist sig ikke at være så godt, og det vil man nu kompensere for, ved at oprette en privat fødeklinik.

Det er dyrt, og vil tage personale fra det offentlige, og dermed skaber vi endnu flere problemer for os selv. Og når en fødsel ikke går helt efter planen, er det alligevel det offentlige der skal tage over.

Det er et forslag, som vi håber man vil genoverveje, når vi engang skal udmønte beslutningen. Enhedslisten står i hvert fald fast på et nej til private fødeklinikker.

Vi håber at vi har fået gjort det nogenlunde forståeligt hvorfor Enhedslisten ikke var en del af budgetaftalen, og hvad vi i stedet kunne ønske os, og vil arbejde for fremover.

Enhedslisten kan ikke stemme for budget 2022.