“Januar-pakken”: Hvem lytter til medarbejderne?

Den meget omtalte “januar-pakke” blev behandlet i regionsrådet i Region Syddanmark mandag den 24. januar.

Forslaget gik ud på, at bruge 70 mio. kr. årligt på lønbonus til regionens hårdt prøvede sundhedspersonale. Formålet er at fastholde personalet, og sikre at der vil være medarbejdere nok. I sig selv et meget fint forslag.

Til budgetforhandlingerne for mindre end et halvt år siden, foreslog Enhedslisten at der blev givet 80 mio. kr. til præcis samme formål, ikke årligt, men blot som en engangs-anerkendelse. Det kunne man ikke få de øvrige partier med på, og var en af årsagerne til at Enhedslisten ikke var med i budgetforliget.

Men nu er der flertal for et forslag, der ligner meget. Bare senere, og dermed har problemerne blot vokset sig større i mellemtiden.

Men Enhedslisten var naturligvis positivt indstillet på, at afsætte de 70 mio. kr. Problemet var, at forslaget i detaljer bestemte kriterier for, hvilke ansatte der kan få del i pengene, og det er langt fra alle.

Enhedslisten mener det er en unødig centralistisk og udemokratisk måde at lave lokal løndannelse på, uden at give de lokale forhandlere og faglige organisationer mulighed for, at få indflydelse på hvordan pengene bedst kan anvendes hos netop dem.

Dermed risikerer man at skabe mere splid end glæde. At faggrupper spilles ud mod hinanden. At utilfredsheden stiger og arbejdsmiljøet forværres. At gøre problemerne med rekruttering og fastholdelse endnu værre.

De faglige organisationer har været ude med skarp kritik at de centrale kriterier. For hvis man virkelig bekymrer sig om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, hvorfor lytter man så ikke til de selv samme medarbejdere?

Enhedslisten stillede (sammen med SF) et ændringsforslag om, at de detaljerede kriterier for hvem der skulle tilgodeset blev fjernet, og at de lokale forhandlere og faglige organisationer skulle inddrages. Det blev nedstemt i Regionsrådet.

Dermed kunne Enhedslisten ikke stemme for det samlede forslag. Ikke fordi vi ikke vil give 70 mio. kr. til medarbejderne. Tværtimod. Men som der står i mindretalsudtalelsen, er Enhedslisten “imod de centralt besluttede kriterier for udmøntning, idet lokalløn er forhandlingsstof og bør udmøntes efter forhandling med alle forhandlingsberettigede faglige organisationer lokalt.”

Med vinterpakken og januarpakken er der taget hul på en længe ventet genopretning af det offentlige sundhedsvæsen. I Enhedslisten er vi glade for, at de øvrige partier i både Folketinget og Regionsrådet endelig har set nødvendigheden herfor. Men det løser ikke problemerne. Der er behov for aflastning af personalet, ordentligt arbejdsmiljø og flere kolleger. Og at lukke ørerne for medarbejdernes ønser, er ikke en god start for den nødvendige genopretning.