Enhedslisten ønsker et sundhedsvæsen for alle

ET SUNDHEDSVÆSEN FOR ALLE
Årtiers centraliseringer, besparelser og effektiviseringer har givet os et sundhedsvæsen på krykker. Personalet er presset til det yderste, og der er sjældent den nødvendige tid til behandling og omsorg.
Flere ældre, flere kronisk syge og flere behandlingsmuligheder giver flere opgaver, men pengene er ikke fulgt med. Nogle vil lave reformer og nye strukturer for at løse problemerne. I Enhedslisten mener vi, at mere tid og og flere kolleger til de ansatte i sundhedsvæsenet vil være langt mere gavnligt.
Det kræver flere hænder at have et mere menneskeligt sundhedsvæsen, men det kræver også en grundlæggende anden tilgang, hvor medarbejdernes faglighed og omsorg kommer i førersædet sammen med patienternes reelle behov.

LIGHED I SUNDHED
Alle har ret til et godt og langt liv med så lidt sygdom som muligt. I dag rammes de borgere, som har den laveste indkomst og de laveste uddannelser, langt hårdere end de rigeste og de mest veluddannede. Denne ulighed vil Enhedslisten gøre op med.
Alle skal kunne møde et gratis sundhedsvæsen, der respekterer den enkeltes situation og behov.
Derfor vil vi arbejde for:
• En afskaffelse af brugerbetaling på sundhed, også på tandpleje
• Flere tilbud tæt på borgerne
• Befordringsgodtgørelse til alle der har behov
• Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen
• Bedre forebyggelse – også gennem tiltag i arbejdslivet og i lokalsamfundet
• Sundere fødevarer og et renere miljø.

BEDRE PSYKISK SUNDHED
Tilbuddene til mennesker med psykiske lidelser er i dag alt for dårlige, og forebyggelsen halter bagefter. Det kan vi se af den voldsomme stigning der er i unge som mistrives, og alt for mange med psykiske lidelser har andre sygdomme, der ikke bliver behandlet godt nok. Det er vigtig at prioritere for at færre mennesker mistrives og udvikler psykiske lidelser.
Derfor vil Enhedslisten arbejde for:
• Ligestilling mellem psykisk og fysisk sygdom
• Flere ansatte og flere sengepladser i psykiatrien
• Mere forskning i forebyggelse

TRYGGE FØDSLER
Ulighed i sundhed grundlægges allerede i fostertilværelsen og i de første leveår. Derfor er der behov for en målrettet indsats for at sikre nyfødte og deres familier en tryg start på livet. Der skal være jordemødre med tid, både før, under og efter fødslen. Og der skal følges op med en omsorgsfuld sundhedspleje.
Enhedslisten vil arbejde for:
• Gratis fødsels- og forældreforberedelse af høj kvalitet på små hold
• En jordemoder til stede under hele den aktive fødsel
• Mulighed for at blive på hospital eller barselshotel, eller med tæt opfølgning i hjemmet, til amningen fungerer.

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ
De ansatte på vores sygehuse og i sundhedsvæsenet er så pressede, at det også går også ud over patienterne.
Derfor vil Enhedslisten arbejde for:
• Et økonomisk løft til sygehusene
• Flere kolleger til sundhedspersonalet
• Bedre arbejdsmiljø og skrappere arbejdsmiljølovgivning
• Tillid og respekt for ansattes faglighed.

ØKONOMIEN SKAL FØLGE MED
Der er råd! I Enhedslisten prioriterer vi velfærd og sundhed over skattelettelser, motorveje og kampfly. I sidste ende handler det om hvad man vil prioritere.
Derfor vil Enhedslisten:
• Straks tilføre 2 mia. kr. til et generelt løft af de somatiske sygehuse
• Straks tilføre 1 mia. kr. til psykiatrien
• Økonomien i sundhedsvæsenet skal følge med udviklingen i demografi, teknologi og sygdomme. Det betyder et årligt løft på 2 procent ekstra.
• Enhedslisten vil ændre den kommunale medfinansiering, så den i stedet belønner kommuner der satser på forebyggelse. Kommuner med mange syge borgere skal ikke straffes økonomisk.

STYRK DEMOKRATIET OG BEKÆMP PRIVATISERING
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en ny aftale om et sundhedsudspil. De vil nedlægge regionsrådene og i stedet underlægge sundhedsvæsenet mindst fem besluttende enheder: Folketinget og ministerierne, Sundhedsvæsen Danmark, fem regionale forvaltningsenheder, 21 sundhedsfællesskaber og kommunerne. Denne aftale vil også betyde en øget privatisering af sundhedsvæsenet.
I Enhedslisten mener vi, at hverken patienter, borgere eller personale har brug for store strukturændringer og privatiseringer. Det, der er brug for, er flere penge og flere ansatte i hele sundhedsvæsenet.
Enhedslisten ønsker et stærkt demokrati, hvor folkevalgte beslutter politikken – ikke embedsmænd placeret langt fra virkeligheden.
Regionerne skal fortsat spille en væsentlig rolle, som et demokratisk led, i koordineringen af sundhedsindsatsen på tværs af kommunerne. Hvis den opgave skal løftes, er det afgørende, at regionernes økonomi slippes ud af Finansministeriets spændetrøje, der betyder, at regionerne ikke kan bruge de penge, som de har i kassen, selvom der er massive behov for investeringer.
Enhedslisten foreslår også, at regionerne lige som amterne i sin tid får mulighed for skatteudskrivning, så de på demokratisk vis kan sætte de økonomiske rammer for indsatsen. I stedet for at pengene først kræves ind af staten og bagefter fordeles til regionerne. Det vil betyde en reel selvstændig økonomi.
Regionerne bør også styrkes politisk, bl.a. ved at få det sociale område tilbage, og ved at stå for miljø og planlægning på tværs af kommuner.