Nej til parkeringshuse og øget trafik i Esbjerg

Enhedslistens to medlemmer af regionsrådet i Syddanmark sagde på mandagens regionsrådsmøde nej til begge forslag til parkeringshuse ved Esbjerg Sygehus. Det er der flere gode grunde til.

Forslag B handler om et helt nyt parkeringshus på 10 etager på hjørnet af Frodesgade og Østergade. Ikke nok med at det er en meget høj bygning i centrum af Esbjerg by, vil det også betyde nedrivning af bevaringsværdige ejendomme og store gener for både naboer, sygehus og hospice. Kun Dansk Folkeparti kunne se fornuften i denne løsning.

Forslag A handler om at bygge tre ekstra etager på eksisterende parkeringshus ved remisen/Nørrebrogade. Det er nok det mest spiselige af de to forslag, og også det som et flertal i Regionsrådet ville arbejde videre med.

Men der er en række problemer med dette forslag også. 600 ekstra parkeringspladser vil betyde rigtig meget ekstra trafik på bl.a. den smalle Nørrebrogade, hvor der også ligger en stor folkeskole.

Og så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for 600 ekstra P-pladser. Rambøll har lavet nogle lidt spøjse beregninger, hvor man b.a. forventer at langt flere af sygehusets patienter og ansatte vil benytte sig af biltransport fremover. Ingen overvejelser om grøn omstilling, ændret adfærd, samkørselsordninger eller bedre kollektiv trafik.

Politisk arbejder vi for at begrænse biltrafikken i de store byer, og gøre andre transportformer mere attraktive, og vi ser derfor ikke øget P-plads-behov som en naturlov der gælder i al fremtid.

Derudover har rapporten nogle underlige beregninger, hvor 100 tomme pladser i det nuværende P-hus ikke regnes med, og hvor 80 beboeres eksisterende P-pladser pludselig tæller med to gange i et fremtidigt behov.

Alt i alt var der ingen af de to løsninger der havde fokus på den grønne omstilling målsætningen om at nedbringe CO2-udslippet, eller fokus på de lokale forhold eller trafiksikkerhed.

Derfor kunne Enhedslisten i Region Syddanmark hverken støtte et nyt parkeringshus eller en udvidelse af det eksisterende.

 

Forslag A er en udvidelse af det eksisterende P-hus. Helt klart den mindst ringe løsning, og også den der blev vedtaget.

 

Forslag B – et helt nyt og meget stort P-hus på 10 etager.