27.900 børn, der i dag vokser op i fattigdom, får nu hjælp

Victoria Velásquez, MF for Enhedslisten, valgt på Fyn: 27.900 børn, der i dag vokser op i fattigdom, får nu hjælp.

Det er vigtigt. Bare få hundrede kroner betyder alverden for børnefamilier i fattigdom. Det er måske chancen for at få et juletræ i år, komme med til børnefødselsdag med kammeraterne eller at der reelt er råd til den receptpligtige medicin.

Efter flere ugers forhandlinger i beskæftigelsesministeriet har vi endelig landet en aftale med regeringen om et nyt midlertidigt tilskud til børnefamilier, ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Der er al mulig grund til at lettes ved, at tusindvis af fattigdomsramte børnefamilier nu får en skattefri ydelse med tilbagevirkende kraft. Det lander et meget tørt sted. Det er penge, der går til basale fornødenheder.

Fattigdom er ikke afskaffet med denne aftale. Vi er først lige startet. For skønt 27.900 børn får glæde af aftalen, er det langt fra alle fattigdomsramte børn i Danmark, der løftes ud af fattigdom. Ikke engang ydelsesmodtagerne vil få, hvad de havde til rådighed, før kontantshjælpsloftet.

Det gør sgu ondt, at der stadig er så mange mennesker, der ikke bliver hjulpet. Tusindvis vil stadig være låst fast i fattigdom, der er ægtepar med børn, som nærmest intet får og enlige uden børn, som er syge eller har et handicap, og som fortsat vil leve i fattigdom med alle konsekvenserne af det. Der er flere ramt af 225-timers reglen og andre uretfærdige reformer.

Aftalen understreger med al tydelighed, at der er behov for at afskaffe fattigdomsydelserne. Vi er langt fra mål, men jeg glæder mig over, at regeringsstøttepartierne er enige om, at disse bør afskaffes helt. Det går i den rigtige retning.

Det har også været vigtigt for Enhedslisten, at den her aftale ikke bare accepterer finansministeriets absurde regneantagelser.

Derfor glæder det mig, at der i aftaleteksten står, at beskæftigelsesministeriets beregning af den negative beskæftigelseseffekten er behæftet med betydelig usikkerhed.

Det er nemlig intet mindre end en absurd antagelse, at få hundrede ekstra i lommen på i forvejen fattige familier vil betyde, at de ikke vil søge et arbejde, bare fordi der er råd til vintertøj. Det har ingen forbindelse til virkeligheden.

Derfor glæder jeg mig også over, at vi fik aftalt, at en UAFHÆNGIG forskningsinstans skal vurdere ydelsesmodtagernes arbejdsmarkedstilknytning et år efter ordningen.

Igen: Vi er langt fra mål! Det haster med at få overvundet fattigdommen. I Enhedslisten vil vi fortsat kæmpe for at afskaffe alle fattigdomsydelser og gøre forholdene for mennesker ramt af arbejdsløshed eller sygdom bedre.

Her er link til aftalen og fælles pressemeddelelse: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2019/09/politisk-aftale-fattige-familier-faar-midlertidigt-tilskud/