Satsning på forebyggelse og sundhed

Læserbrev af Per Holscher, Svendborg, sygeplejerske, faglig konsulent i DSR, kandidat for Enhedslisten til Regionsrådsvalget.
 

Vores sundhedsvæsen er i meget høj grad bygget op på og fokuseret på at behandle befolkningen, når de bliver syge. Det skal vi fortsat gøre og afsætte de nødvendige ressourcer til at sikre, at dette sker med høj faglig kvalitet.

Vi skal derudover i langt højere grad sætte kræfter ind på at øge den forebyggende indsats, så befolkningen i højere grad forbliver raske og ikke i samme grad har behov for behandling.

Dette vil ud over at reducere udgifterne til behandling på sigt også betyde, at befolkningen, mens de lever, vil få et bedre liv.

Danmark ligger på verdensplan på en sørgelig 28 plads i forhold til levealder og ligger lavest med levealder i Norden. Dette er ikke godt nok!

Det er et stort og kompleks arbejde, som ligger forude, og De danske Regioner har også hér en stor opgave at satse på og kræve ressourcer til.